Vormingen juni 2018

23/04/2018 - Algemeen

Op zaterdag 16 juni 2018 biedt de Fietsersbond twee vormingen aan voor haar lokale afdelingen en geïnteresseerde leden. Deze twee vormingen gaan tegelijkertijd door, kies er dus één. Waar moet je zijn? Kammerstraat 12, Gent (jeugddienst stad Gent), van 14u tot 16u. Inschrijven doe je hier, graag voor 12 juni!

1. De kunst van het lobbyen en hoe erover te communiceren

De Fietsersbond is de belangenbehartiger van alle fietsers en doet aan beleidsbeïnvloeding - ook wel lobbywerk genoemd - om de omgeving voor fietsers veiliger en aangenamer te maken. Tijdens deze vorming gaan we in op verschillende, ook minder voor de hand liggende aspecten van lobbywerk.

Verder geven we ook  tips mee hoe je over dat vaak onzichtbare werk kan communiceren naar een breed publiek.

Deze infosessie hebben we in het najaar van 2017 al eens georganiseerd, maar willen we graag opnieuw aanbieden voor wie er toen niet bij was.

2. Wat na de gemeenteraadsverkiezingen?

Bijna alle lokale afdelingen van de Fietsersbond hebben ons "memorandum" - een aantrekkelijke gemeente dankzij wervend fietsbeleid - voor de gemeenteraadsverkiezingen verder uitgewerkt en toegepast op hun eigen stad of gemeente.

In deze vorming focussen we al op de volgende stap. Hoe raken jullie speerpunten na 14 oktober op de onderhandelingstafel en zo ook mee in het bestuursakkoord van de gemeente?

Tips over wat voor jullie goed gewerkt heeft in het verleden zijn zeker welkom en kunnen gedeeld worden met de andere afdelingen.

 

Inschrijven kan via deze link.