My Bikeworld 2017: 10 uitdagingen voor het Brussels Gewest.

22/03/2018 - Algemeen

In 2017 lanceerden fietsers via My Bikeworld meer dan 700 ideeën om hun dagelijkse fietservaring te verbeteren, waarvan 65 in Brussel. Tien daarvan zijn ‘quick wins’ volgens de Fietsersbond. De fietsersorganisatie  geeft het Brussels Gewest en Minister Pascal Smet tot het einde van de legislatuur de tijd om ze te realiseren. In aanloop naar de Gewestverkiezingen zullen we naar het grote publiek een stand zaken opmaken.
 

My Bikeworld is een online platform van de Fietsersbond waar fietsers in 2017 gedurende twee maanden op een eenvoudige manier oplossingen voor een betere fietservaring konden aanreiken. Met dit initiatief wil de Fietsersbond fietsers actief een stem geven. Het project werd gerealiseerd met de steun van het Brussels Gewest, de Nationale Loterij en de GRACQ.

Garandeer continuïteit van fietsroutes

Voor het Brussels Gewest verkoos een professionele jury twee ingediende ideeën tot winnaar en voegde ze samen tot één project. De as Wetstraat – Tervurenlaan is erg belangrijk voor woon-werkverplaatsingen met de fiets: er komen tijdens de spits wel tot 1.000 fietsers per uur voorbij.  De continuïteit van de route die het zuiden van Brussel met het centrum verbindt, is dan ook heel belangrijk. En die wordt momenteel onvoldoende gegarandeerd.

De Fietsersbond overhandigde de resultaten aan Minister Smet en vroeg hem in te zetten op een herverdeling van de openbare ruimte om de continuïteit van fietsroutes te garanderen.

Eenvoudig te realiseren projecten die een groot verschil maken voor Brusselse fietsers

Uit de ingediende voorstellen selecteerden we ook een aantal ‘quick wins’:  gemakkelijk te realiseren projecten die een groot verschil maken voor fietsers in Brussel. De Fietsersbond stelde de 15 ideeën voor op de regionale fietscommissie van februari. In overleg met deze commissie werden er uiteindelijk 10 weerhouden. Het gaat over het aanleggen van fietsstraten en fietspaden, het aanbrengen van markeringen, het plaatsen van bijkomende verkeerslichten en fietsboxen en het weghalen van onnodige paaltjes.

Via deze link vind je de 10 weerhouden ‘quick wins’ terug.