(Elektrisch) fietsen in opmars, maar fietsveiligheid volgt niet

27/03/2018 - Algemeen

Reactie van de Fietsersbond op resultaten tweede VAB Fietsbarometer


Elektrisch fietsen is in volle opmars, zo blijkt uit de resultaten van de tweede VAB-Fietsbarometer. Maar fietsveiligheid volgt die tendens niet: het aantal fietsongevallen stijgt. Om het stijgende aantal fietsers op te vangen, vraagt de Fietsersbond om versnelde investeringen in fietsinfrastructuur en extra aandacht voor veilige woon-werk fietsroutes.

Meer fietsers, waaronder meer elektrische fietsers, delen dezelfde gebrekkige infrastructuur met andere fietsers en auto’s. Het risico op ongevallen stijgt hierdoor: zowel bij gebruikers van elektrische fietsen (+9%) als bij klassieke stadsfietsers (+5%) is het aantal ongelukken toegenomen. Zo staat in de tweede Fietsbarometer van VAB.

Maar waar het aantal conflicten tussen fietsers en tussen fietsers en voetgangers amper stijgt (+1% en +2%), is het zorgwekkend wat betreft conflicten tussen fietsers en auto’s (+6%). Meer fietsers delen dezelfde ruimte als automobilisten, met meer risico’s tot gevolg. Er moet dringend geïnvesteerd worden in veilige infrastructuur die fietsers voldoende ruimte en comfort geeft.

Mensen verleiden om te fietsen door massaal te investeren: 500 miljoen/jaar

De budgetten die naar fietsinfrastructuur gaan, houden amper rekening met de huidige ontwikkelingen en helemaal niet met het aantal (toekomstige) fietsers.  De Fietsersbond vraagt dat alle investeringen verhoogd worden (wat het Vlaams Gewest betreft, minimum 500 miljoen per jaar en versterking van de bemanning) en versneld gebeuren (door bv. administratieve procedures te vereenvoudigen). Investeringen in zowel lange afstand fietsroutes (fietssnelwegen) als lokale fietsroutes om tot een coherent netwerk te komen. Hierbij moet er versneld werk gemaakt worden van conflictvrije kruispunten en duidelijk leesbare weginfrastructuur.

Prioriteit geven aan veilige woon-werk routes want daar ligt het grootste potentieel

De meeste ongevallen gebeuren tijdens woon-werkverkeer, omdat dit het drukste moment is. Er moet dus extra ingezet op assen bestemd voor woon-werkverkeer. Ook VAB roept op tot veiligere fietsroutes, zoniet wordt de groei van de elektrische fiets in woon-werkverkeer afgeremd.  Veilige routes zijn fietsroutes die weinig of geen contact hebben met gemotoriseerd verkeer. Wat meteen goed is voor de luchtkwaliteit.

Conclusie: Indien de Vlaamse overheid en steden en gemeenten fietsen aantrekkelijk willen maken en houden, dan is het noodzakelijk om een versnelling hoger te schakelen door te investeren in veilige woon-werk-fietsroutes.

info tweede VAB fietsbarometer: nieuws.vtm.be/binnenland/gebruiker-elektrische-fiets-verjongt