Bepaal mee de Brusselse mobiliteit. Doe nu mee aan het openbaar onderzoek!

16/10/2019 - Algemeen

Nog tot en met morgen 17 oktober kan je reageren op het openbaar onderzoek dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert rond het nieuwe mobiliteitsplan Good Move.

Good What?

Good Move is het nieuwe regionale mobiliteitsplan. Het bepaalt de politieke keuzes voor de mobiliteit in Brussel voor de komende 10 (tien!) jaar. 

De Fietsersbond kijkt ernaar uit. Want de maatregelen die erin staan, keren het paradigma van Koning Auto om. De principes “green”, “social”, “pleasant”, “healthy”, “performant”, “safe” en “efficient” structureren het plan.  Ze sturen de visie naar een leefbare stad op mensenmaat, waar autogebruik plaats maakt voor wandelen, fietsen en openbaar vervoer, het STOP principe dus en daar zijn wij grote voorstander van.

Een perfect plan dus? Natuurlijk niet. Maar dit plan bevat de kiemen van alle maatregelen die wij op mobiliteitsvlak willen gerealiseerd zien. 

We roepen je daarom op om het plan te steunen door te reageren op het openbaar onderzoek, zodat de regering Good Move zonder dralen kan goedkeuren en zodat de overheid zo snel mogelijk dit plan kan uitvoeren. Zo’n progressief regeerakkoord als Brussel nu heeft, komt misschien maar een keer voor. 

Hoe doe je dat?

Heel eenvoudig. Klik op deze link en geef je persoonsgegevens in. Daarna krijg je 12 stellingen waar je het helemaal eens of helemaal oneens mee kan zijn (en natuurlijk ook iets tussenin). Na de stellingen kan je nog verdere input geven op het gehele plan of per onderdeel van het plan. Gebruik gerust onze onderstaande feedback daarvoor. 

Een plan met veel potentieel, maar hier en daar kan het scherper.

Er ligt een plan met veel potentieel. Maar om het echt te doen slagen, moet het plan op bepaalde punten nog scherper geformuleerd. Een greep:  

  • Voor de Fietsersbond is het jammer dat de becijferde objectieven in het plan gebaseerd zijn op weinig recente cijfers. Het toont aan dat meer weten over de fiets een belangrijk aandachtspunt is in de komende jaren. Het is ook jammer dat er geen onderscheid gemaakt wordt in de cijfers tussen de fiets en de nieuwe vormen van ‘micro-mobiliteit’.
  • Het is duidelijk dat om dit plan te realiseren er bijkomende middelen en mankracht nodig zullen zijn. Niet alleen bij Brussel Mobiliteit maar ook bij de gemeenten is bijkomende mankracht en ook bijkomend budget een absolute voorwaarde om de visie en de doelstellingen die in het plan beschreven zijn ook in de realiteit uit te voeren. Voor de Fietsersbond is het daarom belangrijk om de acties te prioriteren op basis van de impact die de actie kan hebben en tegelijk ook werk te maken van quick wins (makkelijk te implementeren met een kleine budgettaire kost). De fiets is dan een perfecte modus om in te investeren: lage kostprijs, te realiseren op middellange termijn en vooral een hoge impact om de gewenste modal shift te realiseren. Geef dus de fietsprojecten een hoge prioriteit.
  • Invoering 30km/u: De Fietsersbond onderschrijft deze maatregel, omdat het een essentiële voorwaarde is om de subjectieve en objectieve veiligheid te verbeteren. We vragen wel om hier rond helder te communiceren en zo een draagvlak te creëren. Verhoog de controles en zorg voor effectieve sanctionering om het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan. Voorzie ten slotte infrastructurele ingrepen om de snelheid ook af te dwingen.
  • Om wijken verkeersluw te maken worden mazen opgemaakt om zo het autoverkeer terug te dringen. De Fietsersbond staat helemaal achter deze aanpak, maar vraagt wel om ook echte fysieke barrières te implementeren om de autodruk effectief te verlagen in de woonbuurten.
  • Om de grote stedelijke assen echt op een multimodale manier aan te leggen, vraagt de Fietsersbond om bijzondere aandacht te schenken aan die assen die het FietsPlus en Fietscomfort netwerk kruisen. Kruispunten zijn vandaag nog steeds de zwakste en zwartste schakels in de fietsroutes, dus het is bijzonder belangrijk om bij heraanleg hier het STOP principe centraal te zetten en de doorstroming en veiligheid voor de fietsers te garanderen.
  • Een netwerk van bevoorrechte fietsroutes creëren is een bijzonder belangrijke ambitie die door heel wat Brusselaars op de fiets onderschreven wordt. De Fietsersbond vraagt om bij nieuwe infrastructuur de bestaande normen uit het vademecum na te komen. Zorg ook voor voldoende samenhang tussen de verschillende netwerken en zet daar echt in op een duurzame samenwerking met de gemeenten. 
  • Hoe krijg je het transitverkeer uit onze wijken? Good Move voorziet mazen om het transitverkeer te sturen, maar die zijn volgens ons te klein. Grote mazen die het verkeer naar de hoofdassen (“Auto PLUS”) leiden, zullen pas echt voor minder auto’s zorgen, leren we van voorbeelden uit binnen- en buitenland. Bovendien vrezen we dat het kader niet strikt genoeg is om te garanderen dat alle gemeenten met circulatie- en aanlegplannen komen die effectief het verkeer uit de wijken gaat halen. Brussel Mobiliteit moet durven sturen.
  • Rekeningrijden moet een absolute prioriteit zijn. Het principe is aanwezig in Good Move, maar erg wazig en bijkomstig. Het moet zo snel mogelijk ingevoerd worden en wel volgens de principes van een zonale heffing op maat van onze stedelijke context. Het regeerakkoord vermeldt al een mogelijke invoering van de zonale heffing. Laat Good Move nu bekrachtigen dat een zonale heffing effectief het beste instrument is om Brussel gezond, verkeersveilig en leefbaar te maken.