Kies voor de fiets

12/10/2018 - Algemeen

Zondag 14 oktober kiezen we wie de komende zes jaar het gemeentebeleid zal vorm geven. En alle partijen hebben zowaar aandacht voor de fiets. Opvallend! Een groot verschil in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en dus zeker al een stap in de goede richting. De fiets als mogelijke oplossing om de files te verminderen en af en toe ook als een logische schakel in de strijd tegen de luchtvervuiling.

Maar de ruimte die men wil geven aan de fiets, daar zit toch nog steeds heel wat verschil op. 
Waar de ene resoluut de openbare ruimte wil teruggeven aan de voetgangers en de fietsers, blijven andere partijen vaag en blijft bij hen de auto een erg belangrijke schakel.
Discussies over circulatieplannen en over nieuw te bouwen ondergrondse parkings in de kern geven duidelijk aan dat niet iedereen echt voluit voor de fiets kiest.

En dat is jammer, want het "laaghangend fruit" (de quick wins") is vaak al geplukt. 
In de komende zes jaar moeten fundamentele keuzes gemaakt worden om het fietsen vanzelfsprekend te maken.
We geven hier geen stemadvies, maar geven wel een overzicht van waar wij en onze talrijke afdelingen in Vlaanderen en Brussel in het afgelopen jaar aan werkten.

Het begon een goed jaar geleden met onze tips voor een wervend fietsbeleid. 10 tips aan de toekomstige colleges om een aantrekkelijke fietsgemeente uit te bouwen.
Onze lokale afdelingen pasten die tips aan naar de lokale noden en wensen. En stelden de afgelopen weken concrete vragen aan de lokale partijen.

Wil je kiezen voor de fiets?
Informeer je dan nog eens goed via onze lokale afdelingen.

Hoe gaan we verder?
Vanaf maandag zullen wij, samen met onze afdelingen, de partijen die lokaal onderhandelen over een nieuw bestuur herinneren aan de gedane beloftes voor de fiets.
Want voor ons is het helder: kiezen voor de fiets levert een aangename, leefbare en aantrekkelijke gemeente op.
En die keuze moet nu genomen worden.

Hieronder een greep uit de acties die de lokale afdelingen hebben opgezet naar aanleiding van de verkiezingen op 14 oktober. Zeker niet exhaustief, maar het illustreert wel hoe actief ze zijn.

Acties in jouw gemeente

 • Antwerpen- Berchem: De Fietsersbond van Antwerpen-Berchem vraagt meer aandacht voor fietscomfort in hun 10-puntenplan dat ze aan alle politieke partijen bezorgden.
 • Brugge: De Fietsersbond Brugge legde het oor te luister op de autoloze zondag en bezorgde hun 10-puntenplan aan de schepenen.  
 • Deinze: Fietsersbond Deinze was heel actief in aanloop naar de verkiezingen. Ze plaatsten een ludiek filmpje van kinderen op de fiets die scandeerden waarom elke partij in principe voor de fiets zou moeten zijn. Ook stelden ze tien meerkeuzevragen aan alle partijen die opkomen in hun gemeente. 
 • Dendermonde: Ook Dendermonde heeft niet stil gezeten, ze legden elke opkomende partij 12 vragen voor over specifieke fietsproblemen. Je kan hun antwoorden hier terugvinden.
 • Destelbergen: Fietsersbond Destelbergen bevroeg de visie van hun lokale politici over fietsbeleid door middel van zeven concrete stellingen.  
 • Deurne: Fietsersbond Deurne publiceert op hun Facebookpagina elke dag, tot aan de verkiezingen, één punt uit hun "11 maal Deurne fietsdistrict"-plan. 
 • Diksmuide: Maandag 27 augustus was memorandumdag voor de Fietsersbond van Diksmuide. Dan overhandigden ze kort voor de zitting in de hal van het stadhuis hun memorandum voor een beter fietsbeleid aan alle aanwezige politieke families. Een verslag van deze actie kan je hier vinden.
 • Druivenstreek: De Fietsersbond Druivenstreek organiseerde een mobiliteitsdebat, waarin alle partijen bevestigden dat er meer mensen op de fiets zouden moeten en dat er moet worden ingezet op fietsstraten, conflictvrije kruispunten en autoluwe omgevingen.  
 • Geel: Fietsersbond Geel liet de partijen kleur bekennen door hen te vragen achter welke punten van hun 20-punten Fietsactieplan ze zich konden scharen . Het resultaat kan je hier terugvinden. 
 • Gent: De afdeling Gent bevroeg alle partijen over hun fietsdromen. Je kan deze dromen terugvinden op hun blog 
 • Haaltert: Fietsersbond Haaltert liet hun engagementsverklaring voor Duurzame Mobiliteit ondertekenen door de zes belangrijkste politieke partijen van Haaltert. Je kan de 10 prioriteiten die ze opgelijst hebben voor Haaltert hier vinden.
 • Halle: Fietsersbond Halle organiseerde een debatavond over mobiliteit “Halle Goed Op Weg”, herbeluisteren kan hier.
 • Herent: Fietsersbond Herent lichtte de programma's van de Herentse partijen door. Hun analyse kan je hier terugvinden.
 • Ieper: Fietsersbond Ieper schreef in de aanloop naar de verkiezingen een kansennota om politici te inspireren bij hun verkiezingsprogramma. Op de autoloze zondag van 16 september organiseerden ze een lijsttrekkersfietstocht, waarbij ze deze kansennota nogmaals overhandigden en met de toekomstige beleidsmakers in gesprek gingen over kansen tot verbetering op bepaalde punten die ze voorbij kwamen. Een fotoverslag van de fietstocht kan je hier terugvinden.
 • Kontich: Fietsersbond afdelingen van Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel verenigden hun krachten en werkten een fietsrapport uit voor de Antwerpse Zuidrand, de AZURA, over de toestand van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid. Kontich organiseerde een fietstocht gevolgd door een fietsdebat met de zes Kontichse partijen, het verslag van het debat kan je hier terugvinden.
 • Leuven: Fietsersbond Leuven deed een rondvraag bij de politieke partijen naar de positieve en negatieve aanpak van het bestuur over de afgelopen jaren, de aanpak die ze voorstellen voor de toekomst, en welke van hun partijkandidaten de fiets gebruiken voor hun dagelijks woon-werk verkeer. De antwoorden kan je hier terugvinden. Daarenboven stelden ze een lijst op met vijftig verbeterpunten voor het fietsbeleid in de volgende bestuursperiode. Vijftig ideeën voor een fietsvriendelijker en verkeersveiliger Leuven!
 • Lier: Fietsersbond Lier werkte samen met Lier Woonplezier acht troeven uit voor Lier, die ze graag nog eens voor jullie op tafel leggen.
 • Mechelen: Fietsersbond Mechelen schreef in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een lijvige visietekst van 29 actiepunten die ze op 2 mei voorstelden in aanwezigheid van lokale politici. De volledige visietekst kan je hier vinden.
 • Melle: Fietsersbond Melle legde legden 8 vragen voor aan de lijsttrekkers in Melle. Ze maakten een analyse van de antwoorden die je hier kan vinden.
 • Ternat: Fietsersbond Ternat analyseerde alle verkiezingsprogramma’s over hun visie naar duurzame mobiliteit. Hun analyse kan je hier terugvinden
 • Tienen: Fietsersbond Tienen schreef een memorandum met 10 punten voor een sterk gemeentelijk fietsbeleid. Lees ook het artikel.