Naar een echt fietsklimaat!

Op 26 mei trekken we weer met z'n allen naar de stembus.

De overheid zette de afgelopen beleidsperiode meer middelen in op fietsers, maar het aantal fietsers groeide nog veel sneller. Een goede zaak, maar onze (fiets)beleidsmakers lopen achter de feiten aan. Volgens de Fietsersbond kan de noodzaak om meer mensen voor de fiets te doen kiezen niet genoeg benadrukt worden: want hoe meer fietsers, hoe meer de autodruk verlaagt, de leefbaarheid en verkeersveiligheid verhoogt én het klimaat verbetert. 

De Fietsersbond heeft een heel pakket concrete voorstellen aan de beleidsmakers om een echt fietsklimaat te realiseren in Vlaanderen en Brussel. Onze vragen en wensen vallen niet uit de lucht: het zijn drempels die fietsers, onze leden, dagelijks ervaren.

Wij vragen aan beleidsmakers die speerpunten te leren kennen, ze mee te nemen in hun programma's en de volgende legislatuur te realiseren. Wij zullen druk uitoefenen en het nauw opvolgen!

Onze voorstellen aan Vlaamse beleidsmakers

De doelstellingen:

  1. 500 miljoen voor fietsinfrastructuur
  2. nul fietsdoden 50% minder letselongevallen
  3. een luchtkwaliteit die de WHO-normen respecteert

Bekijk hier onze speerpunten.

Lees hier het volledige pakket ambitieuze doelstellingen voor een echt #fietsklimaat!

 

Onze voorstellen aan Brusselse beleidsmakers

De doelstellingen

  1. 1 op de 5 verplaatsingen gebeurt met de fiets
  2. nul fietsdoden 50% minder letselongevallen
  3. een luchtkwaliteit die de WHO-normen respecteert

Bekijk hier onze speerpunten.

Lees hier het volledige pakket ambitieuze doelstellingen voor een echt #fietsklimaat!

 

 

Onze eisen aan Federale beleidsmakers

De doelstellingen

  1. nul fietsdoden 50% minder letselongevallen
  2. 50% minder fiets diefstallen
  3. een fiscaliteit die fietsen aanmoedigt en autogebruik ontraadt

Bekijk hier onze speerpunten.

Lees hier het volledige pakket ambitieuze doelstellingen voor een echt #fietsklimaat!