09/12/2014 - De andere Kris Peeters in Roeselare - 15 jan. 2015

Hij was de eerste fietsambtenaar van ons land. Hij is verkeerskundige en bekijkt de hele mobiliteitsproblematiek vanuit een kritische hoek. Hij schreef er diverse boeken over en komt er nu over vertellen op Broodje ARhus in Roeselare.

Donderdag 15 januari 2015 om 12u15 in de Roeselaarse bibliotheek en kenniscentrum ARhus. Vooraf inschrijven: online of 051/691800. Lees meer


04/12/2014 - Fietsersbond lanceert Fair Traffic

In de keuze hoe we ons verplaatsen speelt kostprijs een grote rol. De Fietsersbond pleit voor een eerlijke prijs die alle kosten in rekening brengt, ook de externe, vaak onzichtbare kosten. De effecten op gezondheid, milieu, klimaat enz. worden nu afgewenteld op de hele samenleving.

Fair Traffic is een toetssteen voor fiscale regels, subsidiesystemen en andere mechanismen i.v.m. mobiliteit: leiden ze tot een eerlijke prijs?


03/12/2014 - Teken de petitie: salaris i.p.v. salariswagen!

Door de hoge loonlasten in het in België goedkoper om werknemers uit te betalen met een auto (en een tankkaart) dan met euro's, met alle gevolgen vandien: files, fijn stof, klimaatgassen, gezondheidsproblemen,...

De Belgische regering overweegt nu een tax shift of belastingsverschuiving. Een unieke kans om het subsidiëren van bedrijfswagens af te schaffen!

De Fietsersbond pleit er uitdrukkelijk voor om dit niet te vervangen door een mobiliteitsbudget, maar door pure, vrij te besteden euro's. Zo wint het slimste en voordeligste vervoersmiddel vanzelf en subsidieer je nabijheid.

Uiteraard tekent de Fietsersbond de petitie van Bond Beter Leefmilieu. Nu jij nog! Teken de petitie


07/11/2014 - SMOVE Inspiratiedag: Leg de link

Op dinsdag 18 november lanceert het Netwerk Duurzame Mobiliteit de SMOVE Inspiratiedag. Samenwerking is cruciaal voor een duurzaam mobiliteitsbeleid en daarom is iedereen welkom om ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen en banden te smeden. Er staat een uitgebreid programma voor u klaar dat bestaat uit een namiddaggedeelte, een Diner Inspiré en een avondgedeelte.


06/11/2014 - Fietsen is geen randverschijnsel

Het intergewestelijk overleg van 5 november over mobiliteit werd de fiets schromelijk over het hoofd gezien. Men vergat het Fiets-GEN op de agenda te zetten, nochtans een intergewestelijk thema bij uitstek.

Het Fiets-GEN (Gewestelijk Expresnetwerk) omvat 400 km geplande fietspaden die de rand verbinden met het Brussels Gewestelijk Fietsroutenetwerk. Gezien de mobiliteitsknoop in deze omgeving biedt het Fiets-GEN een enorm potentieel als oplossing voor woon-werkverkeer.


30/10/2014 - Brussels' Bike Solutions

Als fietser in Brussel kun je hilarische situaties op je pad tegenkomen: Verkeersborden die elkaar tegenspreken, oversteekpaden die door een paal onderbroken worden, en veel meer. Stuur je absurde, humoristische en energieke foto’s of filmpjes tot 25 november door naar de Fietsersbond. Wie weet worden ze door David Helbich gebruikt voor de presentatie Brussels’ Bike Solutions!


27/10/2014 - Fietsverlichting

Nu we de klok naar wintertijd gezet hebben wordt het 's avonds al heel vroeg donker. Laat je niet verrassen door de duisternis, zorg dat je fiets klaar is om gezien te worden.

Wat zegt de wet? - Tips voor aankoop - Onderhoud - Fietsgedrag


23/10/2014 - Hoe scoren fietsenstallingen en Fietspunt bij jouw station?

Heb jij al eens je fiets laten herstellen in een Fietspunt? Wat vind je van hun service? En hoe (on)tevreden ben je over de fietsenstallingen aan het station? Vul de enquête in en win een Cyclosafe of een Blue-bike abonnement met gratis ritten. Naar de enquête


Inhoud syndiceren