Rechtsaf en rechtdoor door rood

Waar mag het?

Als fietser mag je zeker niet zomaar overal door rood rijden! Enkel en alleen als een verkeersbord dit aangeeft, mag je rechtsaf of rechtdoor rood fietsen. Het gaat om een kleine omgekeerde driehoek met daarin een gele fiets en een pijl naar rechts of rechtdoor. Bovendien moet je altijd voorrang verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers op het zebrapad.

In 2013 zijn deze verkeersborden B22 en B23 aan de wegcode toegevoegd, onder druk van de Fietsersbond. Enkele steden en gemeenten hebben al borden geïnstalleerd op een aantal kruispunten. Vooral in Brussel en Gent zijn ermee gestart.

Waarom?

Rechtsaf en rechtdoor door rood

Verkeerslichten zijn doorgaans bedoeld om het autoverkeer te regelen. Ze gelden ook voor fietsers, maar vaak is dat onnodig. Op veel kruispunten zou je op een veilige manier door rood kunnen fietsen. Dan kun je spreken van onnodig of zinloos rood.

Fietsers staan soms tot één vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht! Overheden kunnen fietsen efficiënter en aantrekkelijker maken door op alle plaatsen met 'zinloos rood' de doorgang voor fietsers te versoepelen.

Is het echt wel veilig?

In Nederland bestaat 'rechtsaf door rood' al sinds 1990. Ook Duitsland en Frankrijk kennen een vergelijkbare regeling. In geen van deze landen was een toename van het aantal ongevallen vast te stellen.

Ons onderzoek in Gent wees uit dat 'rechtsaf door rood ' en 'rechtdoor door rood' perfect veilig kunnen in 80 % van de gevallen. Dit zijn kruispunten waar geen of weinig conflicten zijn met andere weggebruikers.

In elk geval moeten fietsers voorrang geven, bijvoorbeeld aan voetgangers op het zebrapad. Deze regel zullen de meeste fietsers als heel natuurlijk ervaren en dan ook automatisch toepassen. De Fietsersbond engageert zich hoe dan ook om deze basisregel extra te onderstrepen.

Het is niet de bedoeling dat fietsers een gemotoriseerde verkeersstroom moeten kruisen.

 

 

Kruispunten op maat van de fietser

Op lange termijn pleit de Fietsersbond voor een meer doordachte en conflictvrije indeling van kruispunten met aangepaste voorzieningen en verkeerslichten voor fietsers. Het optimaliseren van de bestaande kruispunten en verkeerslichten is echter een werk van lange adem. De nieuwe verkeersborden maken het fietsen nu al comfortabeler, maar dit is voor de fietsverenigingen zeker geen eindpunt.

Verwarrend?

Vaak wordt geopperd dat rechtsaf en rechtdoor door rood een verwarrende regeling is. De nieuwe situatie is echter niet zo onnatuurlijk als het lijkt. Momenteel mag je als fietser het verkeerslicht immers al negeren als dat links van het fietspad staat. Dit is een algemene regel: verkeersborden en -lichten die zich links van je bevinden, gelden niet.