ECF: "Europese CO2-normen enkel haalbaar als we meer fietsen"

16/12/2011

Tussen 1990 en 2050 wil de Europese Unie de CO2-uitstoot doen afnemen met 60 procent. Recente studies tonen aan dat we dit streefdoel echter niet zullen halen als we blijven focussen op milieuvriendelijkere technologie alleen. De European Cyclists’ Federation (ECF), waarvan de Fietsersbond lid is, voerde onderzoek naar de impact van de fiets in de strijd tegen CO2-uitstoot.

Het onderzoek bevestigde dat de fiets een onmiskenbare rol speelt in het reduceren van CO2-uitstoot. Zelfs wanneer er rekening wordt gehouden met de productie, het onderhoud en de brandstof (voedsel) van de fiets, blijkt dat deze tien keer minder uitstoot veroorzaakt dan een personenwagen.

Als we met alle Europeanen net als de Denen 2,6 kilometer per dag zouden fietsen, dan zou dit al goed zijn voor een kwart van de vooropgestelde CO2-reductie. Benoit Blondel van ECF: “Indien we allemaal vijf kilometer per dag zouden fietsen, zou zelfs 50 procent van de emissiedoelstellingen zijn gerealiseerd. De fiets heeft daardoor een gigantisch potentieel om de milieudoelstellingen te realiseren, terwijl er niet veel inspanning nodig is om die ambities waar te maken. Het is immers veel gemakkelijker om mensen op de fiets te krijgen dan meer elektrische wagens op de weg te brengen.”

Roel De Cleen van de Fietsersbond vult aan: “Als we tot een beduidende vermindering van de CO2-uitstoot willen komen, dan moeten alle Belgische overheden samen voluit de fiets ondersteunen met een duurzaam en integraal mobiliteitsbeleid.”

Een andere opvallende conclusie van de studie is dat elektrische fietsen slechts een uitstoot hebben die gelijkaardig is aan die van gewone fietsen. Doordat de elektrische fiets bovendien 39% van onze verplaatsingen per auto kan vervangen, biedt deze enorme mogelijkheden.

Over European Cyclists' Federation

European Cyclists’ Federation is een koepelorganisatie van nationale fietsorganisaties in Europa. In naam van de leden zorgt ECF ervoor dat de fiets in Europa maximaal gebruikt kan worden en ijvert men voor duurzame mobiliteit. Om dit te bereiken tracht de organisatie attitude, beleid en budget te beïnvloeden op Europees niveau.

Over de Fietsersbond

Voor de Fietsersbond is de fietser de basisschakel van duurzame mobiliteit. Bijna zestig vrijwilligersafdelingen ijveren op lokaal niveau voor een fietsvriendelijke omgeving. Met meer dan 7000 leden in Vlaanderen en Brussel, vertegenwoordigt de organisatie 23 500 fietsers.

Contact

Roel De Cleen
Fietsersbond vzw
Londenstraat 15
1050 Brussel
0486 30 66 04
roel@fietsersbond.be

Julian Ferguson
European Cyclists’ Federation
02 880 92 84
j.ferguson@ecf.be

Bijlage

Persbericht en onderzoek ECF